ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  • Wykonywanie rutynowych przeglądów z godnie z przepisami Prawa Budowlanego
  • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej
  • Utrzymanie nieruchomości w gotowości eksploatacyjnej – bieżąca konserwacja
  • Realizacja planów remontowych, modernizacyjnych, inwestycyjnych
  • Utrzymanie czystości na nieruchomości
  • Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola sprzętu przeciwpożarowego
  • Obsługa systemów bezpieczeństwa antywłamaniowego, monitoring, ochrona alarmowa

ADRESAT PROGRAMU

Powierzchnie biurowe, handlowe, mieszkalne, użyteczności publicznej, techniczne, magazynowe, produkcyjne, gruntowe.

Compare