POZYSKANIE I UTRZYMANIE KLIENTA NIERUCHOMOŚCI

  • Pozyskanie klienta nieruchomości
  • Obsługa umów wynajmu
  • Analiza stawek czynszowych
  • Obsługa najemców w zakresie administrowania
  • Powierzchnie biurowe, handlowe, mieszkalne, techniczne, magazynowe, produkcyjne, gruntowe.

ADRESAT PROGRAMU

Powierzchnie biurowe, handlowe, mieszkalne, użyteczności publicznej, techniczne, magazynowe, produkcyjne, gruntowe.

Compare