STRATEGIA NIERUCHOMOŚCI

  • Opracowanie profilu nieruchomości
  • Analiza rynku nieruchomości
  • Ocena ryzyka związanego z nieruchomością
  • Analiza funkcji nieruchomości w nawiązaniu do zgodności z prawem oraz normami środowiskowymi, oraz utrzymanie prawidłowego użytkowania nieruchomości
  • Ocena zmian wartości nieruchomości i wpływ na obecność na rynku
  • Wdrażanie zmian dotyczących wykorzystania nieruchomości

ADRESAT PROGRAMU

Powierzchnie biurowe, handlowe, mieszkalne, użyteczności publicznej, techniczne, magazynowe, produkcyjne, gruntowe.

Compare